Säkrare arbetsplats med stolpskydd

​Stolpskydd är en av de obligatoriska delarna i inredningen av ett lager ur säkerhets synpunkt. I lagerhallar, på lastbryggor och vid diverse typer av inomhuskörning krävs det extra skydd så att inte bärande stolpar ska ta för stor smäll vid en eventuell krock.

I byggnationer där man syftar på att skydda stommen av byggnaden själv går de ofta under namnet påkörningsskydd av olika slag och känns oftast igen på sin lysande gula varningsfärg. I denna kategori hittar man också skyddsräcken och andra hjälp medel.

De flesta typer av lager och magasin har stora och höga ställningar vilka ska dels tåla, inte bara tyngden av det de håller upp, utan också påfrestningen av dessa saker som lastas av och på. Stolpskydd är som en andra jordning av strukturen och också säkrad direkt i betongen.

Skillnader på stolpskydd

Ett väl förankrat stolpskydd​​​​ skyddar så väl strukturen själv lika väl som last och fordon genom att minska risken mot ras och fall av olika slag. Då tyngden av laster och fordon i dessa sammanhang är flera gånger högre än i vanliga fall, är risken stor för att en eventuell olycka skulle kunna sluta i allvarliga skador, och tom kunna ha dödlig utgång.

Dessa skydd finns i något olika material beroende på användnings område och kan också fyllas så att de har en ännu större stöt-dämpande effekt. Vanligast är gjutjärn, men finns numera även i termo-plast i olika färger. Med sin höga hållbarhet håller de ofta länge och har ett gott andra hands värde.

Att skydda stommar och stolpar tillhör inte bara industri sektorn utan även bland annat sporten. Allt ifrån läktare till temporära anläggningar. Många spel har också mjukare typer av stolpskydd vilket istället är till för att skydda spelarna snarare än stolpen. Med andra ord finns de i många olika typer och modeller, men kan också specialtillverkas.